14.08.2016

Банкови документи

 

Печат и изработка на банкови документи 

Предлагаме печат и изработка на всички видове банкови бланкови документи, които трябва да бъдат в повече от един екземпляр, като например:

  • Банкова вносна бележка
  • Платежно нареждане,
  • Платежно нареждане към Бюджет

 

Ние бяхме дългогодишен изпълнител на всички банкови документи за Алфа Банк – България до придобиването и от Пощенска Банка – България.