14.08.2016

Акцизни документи / Транспортни документи

 

АДД – Акцизна данъчна декларация

Акцизната данъчна декларация представлява документ, чрез който лицензиран складодържател или регистрирано лице декларира за всеки данъчен период конкретна информация за неговата дейност. Тази информация бива използвана за основание за възникване на права и задължения.

 

 


Пътен лист – лек автомобил 

Чрез пътния лист се документират маршрутът и разходът на гориво за конкретен автомобил.

 

 

 


 Товарителница

Товарителницата е транспортен документ, който съдържа опис на натоварените стоки и придружава пренасянето им. Товарителницата бива използвана при извършването на стандартен вътрешен транспорт в България. Този тип документ е тристранен и страни по него са получателят, превозвачът и изпращачът.